Nov 23, 2023

JA21 leidt beweging tegen biomassacentrales

In Noord-Holland wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een duurzamere toekomst, met een speciale nadruk op de rol van Statenlid Daniël van den Berg (JA21) in deze ontwikkeling. De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onlangs een motie aangenomen die de mogelijkheid onderzoekt om de bouw van nieuwe biomassacentrales in de provincie te verbieden. Deze motie, geïnitieerd door de inspanningen van Statenlid Van den Berg, kreeg brede steun van bijna alle fracties, met uitzondering van D66. JA21, bekend om hun voorkeur voor kernenergie als duurzamer alternatief, benadrukt de negatieve effecten van biomassa op luchtkwaliteit en gezondheid.

Een specifiek voorbeeld van de problematiek rondom biomassacentrales is de situatie rondom de geplande centrale van Vattenfall in Diemen. Vattenfall had plannen om deze centrale op biomassa te laten draaien, maar de vergunningaanvraag werd door de Raad van State vernietigd. De reden hiervoor was dat de herkomst van het te gebruiken hout onvoldoende duidelijk was. 

De beslissing om de bouw van nieuwe biomassacentrales te heroverwegen is genomen vanwege milieu- en gezondheidszorgen. Deze omvatten de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het gebruik van houtige biomassa, hoewel beschouwd als hernieuwbare energie, wordt steeds meer gezien als niet duurzaam en inefficiënt, mede door de bijdrage aan ontbossing en verhoogde CO2-uitstoot door transport.