Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Noord-Holland wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting laag houden
  • Lage provinciale belastingen, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Minder macht en invloed naar ongekozen organen als de veiligheidsregio’s, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Meer over dit onderwerp

Mededeling van het landelijk bestuur