Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Noord-Holland wil

  • Een nieuwe kerncentrale in Noord-Holland. De locatie bepalen we in overleg met de inwoners
  • In samenwerking met de industrie de inpasbaarheid onderzoeken van SMR’s (Small Modular Reactors) voor een florerende economie
  • Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes
  • Versnelde uitbreiding van de capaciteit van ons energienetwerk door snelle vergunningverlening
  • Niet gedwongen van het gas af
  • Geen grootschalige datacenters
  • Inzetten op het vergroten van kennis over kernenergie door een verdere versteviging van het PALLAS project
  • Geen drijvende pontons met zonnepanelen en windturbines in het IJsselmeer
  • Bij grote transformatorstations rekening houden met de effecten van de bromtoon op de leefbaarheid in de omgeving
  • Geen biomassacentrales

Meer over dit onderwerp

JA21 leidt beweging tegen biomassacentrales

JA21 is tegen windturbines in de Amsterdamse Noorder IJpolder

Drie ideeën om kernenergie ZSM te implementeren in Nederland