Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Noord-Holland wil

  • Aanleg van de verbinding A8-A9
  • De Noord-Zuidlijn doortrekken naar Purmerend en Zaanstad
  • De Kop van Noord-Holland beter ontsluiten door inzet op beter openbaar vervoer en het verbeteren van het wegennet tussen Amsterdam en Den Helder
  • Bewoners altijd vooraf betrekken bij wegenbouwprojecten om knelpunten bij herinrichting zoveel mogelijk te voorkomen
  • Kleine kernen bereikbaar houden door een dekkend busnetwerk
  • Industriegebieden (zoals Zwaagdijk) beter ontsluiten
  • Definitieve oplossingen zoeken voor verkeersgevaarlijke wegen zoals de N9
  • Inventariseren welke infrastructurele aanpassingen er noodzakelijk zijn om de doorstroming van de binnenvaart te verbeteren