Natuur, Landbouw en Platteland

Het voorzieningenniveau in veel Noord-Hollandse dorpen holt achteruit. Politiebureaus, buslijnen, brievenbussen en pinautomaten verdwijnen onder het mom van efficiëntie. JA21 wil deze achteruitgang stoppen en de leefbaarheid op ons mooie platteland herstellen. De agrarische sector is cruciaal en moet gekoesterd in plaats van belemmerd worden.

JA21 Noord-Holland wil

  • De agrarische sector behouden
  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud
  • Het ganzenprobleem drastisch aanpakken door nestbehandeling en een ruimhartige compensatie voor agrariërs
  • Geen ruimte voor de wolf in Noord-Holland
  • Geen bomenkap ten behoeve van wensnatuur, zoals in de Schoorlse duinen.
  • Inzetten op dierenwelzijn door op te treden tegen mishandeling of slechte leefomstandigheden van vee

Meer over dit onderwerp

BBB & JA21 schakelen hulp van Brussel in om Nederland snel van stikstofslot te krijgen

JA21: 'Gele kaart' voor Gedeputeerde Beemsterboer