Cultuur en Recreatie

Cultuur is van en voor alle Noord-Hollanders. De provincie stelt zich zo neutraal mogelijk op ten opzichte van cultuur en geeft de inwoners ruimte om te bepalen wat wel en niet een kans verdient.

JA21 Noord-Holland wil

  • Meer recreatiemogelijkheden in natuurgebieden creëren
  • Zoneringen en tijdssloten voor fietsers en het uitlaten van honden in natuurgebieden om zo spreiding te realiseren
  • Amsterdam als toeristische trekpleister behouden
  • Enkel de cultuursector subsidiëren als aanjager
  • Toegangskaarten voor de duinen afschaffen
  • Enkel evenementen sponsoren die ouder zijn dan 40 jaar en zich tot het provinciaal cultureel erfgoed kunnen rekenen
  • Geen kunstwerken in Natura 2000-gebieden