Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden.  In Noord-Holland is grote woningnood. We staan de komende jaren voor een enorme woningbouwopgave. JA21 wil bouwen in Noord-Holland graag versnellen.

JA21 Noord-Holland wil

  • Minder strenge regels voor Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en beperking van andere natuur- en milieuregels om woningbouw mogelijk te maken
  • Inzetten op een aantal grootschalige bouwlocaties verspreidt door de provincie heen. Hierbij de focus leggen op plaatsen waar de infrastructuur al aanwezig is en het voorzieningenniveau op peil is om woningbouw te versnellen
  • De “straatje erbij” oplossing steunen voor een snelle aanpak van de wooncrisis
  • Vertragende provinciale regelgeving inventariseren en waar mogelijk afschaffen
  • Relevante (markt)partijen aan elkaar verbinden, zodat de woningbouw uit het slop getrokken wordt
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren binnen alle dorpen en steden
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Om de balans in woningbouw te herstellen streven we naar het bouwen van 3 permanente woningen voor elke tijdelijke woning die is bestemd voor statushouders en spoedzoekers
  • Het bouwen van een woning op eigen erf ten behoeve van kinderen of ouders vergemakkelijken

Meer over dit onderwerp