Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Noord-Holland wil

  • Ruimte geven aan bedrijvigheid, mits deze de gezondheid van onze inwoners niet onevenredig in gevaar brengt
  • MKB’ers en ZZP’ers ondersteunen door minder regeldruk en goede ondersteuning bij actieve vragen
  • Regionaal aanbesteden bij provinciale projecten verder stimuleren. Bij een gelijk aanbod verdient de regionale ondernemer altijd de voorkeur
  • Zich sterk maken voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord door in relatie met de aanleg van hoogwaardige energie infrastructuur de komst van hoogwaardige werkgelegenheid te stimuleren
  • Het economische beleid van de provincie minder richten op groene en sociale bedrijvigheid