Nov 23, 2023

JA21 is tegen windturbines in de Amsterdamse Noorder IJpolder

Het plan voor de plaatsing van drie grote windturbines, in de Amsterdamse Noorder IJpolder, bedoeld om meer dan 20.000 huishoudens van stroom te voorzien, is afgekeurd door de Provinciale Staten van Noord-Holland. Als onderdeel hiervan heeft JA21 een opmerkelijke rol gespeeld in het debat.

De tegenstand is voornamelijk gebaseerd op zorgen over de ruimtelijke inpassing en mogelijke gezondheidsrisico's voor de bewoners van 200 woonboten in de omgeving, dit vanwege te verwachten geluids- en slagschaduwoverlas. Een ander punt van zorg was de visuele impact van de turbines op de landschappelijke waarde van de omgeving,  deze turbines zouden namelijk een hoogte van 200 meter krijgen. Deze verstoring van het lokale landschap zou ook gevolgen kunnen hebben voor toekomstige woningbouwplannen in de regio.

Daarnaast speelde de verkeersveiligheid een rol in de discussie. Rijkswaterstaat waarschuwde dat twee van de windturbines een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid op de snelwegen bij de Coentunnel. JA2 benadrukt de complexiteit van het balanceren tussen duurzame ontwikkeling en lokale belangen.